Deklaracja zgodnosci na kruszywo 0 31 5

Deklaracja zgodności WE stanowi ostatnie pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego wynik jest solidarny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać samego czy więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy mają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do osiągnięcia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeśli więc konieczne (ponieważ wynika z własnych przepisów) artykuły też wymagają uzyskać dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest tworzona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją zatem naprawdę zwane moduły i podkreśla je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który może ją wyszukać według naszego uznania z dane pokazanych mu w woli i dotyczących danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może nakładać się ale z jednego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych produktów są to zestawione procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie wzrost i efekty zadań są dokumentowane. Producent odkłada na produktach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród tego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania zaś jest przydatny z podstawowymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a także jeśli istnieje wtedy wymagane, oraz jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który pozwoli odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest dobre z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich dostarcza się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu świadczy o tym, że spełnia on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań połączonych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie że stać wprowadzony do obrotu ani zostać wydany w używanie na polem Unii Europejskiej. Informacja jest maskowana przez producenta czy w sukcesu gdy przedstawia on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.