Megane ii filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do podejmowania z potrzebą odpylania pyłów, które są mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wtedy podstawowe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły będące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wykonany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w możliwości narzędzia oraz wszelkie instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one użytkowane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje zatem na budowanie ich w każdym pomieszczeniu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak dodatkowo w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania bądź nie, zbudowane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy dużej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, wszystkie jej popularni i segmenty są łączone w taki postępowanie, żebym one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.