Odpylacze filtracyjne workowe

Odpylacz wykonany razem z dyrektywą atex (atex dust collector) daje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla średnich i wyjątkowych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co robi, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi idealne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego pozycji (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).