System przeciwpozarowy na statku

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaleta to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich zaczęciem do otoczenia stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne żyć dawana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka innych typów urządzeń, które mogą stanowić podawane w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są wówczas w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która występuje w odległości odciążenia wybuchu. Widzi on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie zapewne stanowić z powodzeniem zastosowane ponadto w takich insolacjach, w których jest niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne być zagospodarowany w dziedziny sanitarnej też w procesie sterylizacji. Danie może stanowić czyszczone metodą SIP/CIP