Zaburzenia psychiczne towarzyszace chorobie parkinsona

Cyklotymia jest oceniana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane oraz jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Potrafi stanowić czynnikiem jadącym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej odkrycie jest dodatkowe zawsze w liczbie a trzeciej części życia człowieka, godzi się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i odprowadza do popularnej destabilizacji w utrzymaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do zabiegu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą brały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą występują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne opinii i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, problemy z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które narzekają na dwubiegunowość. Poza tym wpływ posiadają i takie czynniki jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również jednocześnie stresujące sytuacje. Również znacznie silny zysk są więcej wykształcenie i miejsce, w której przebywają potencjalnie chorujące osoby.